Rabu (13/03/2019)- Pembelajaran Sejarah kelas X IPS 1 hari initak lagi membuat murid tertidur pulas di tengah bosannya pelajaran. Tak lagi pusing membahas soal kejadian masa lampau. Dalam kelompok yang sudah dibentuk oleh Bu Berty, para murid dituntut untuk berkreasi sebebas mungkin dalam menjadikan materi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan seru. Bu Berty memberi kebebasan dalam penggunaan alat dan...